Ξέκινησαν τα έργα της ανακατασκευής και μετατροπής του γηπέδου Σεισμοπλήκτων,από χώμα σε χόρτο.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

  • Αφαίρεση του επιφανειακού χώματος
  • Προμήθεια και διάστρωση άμμου ποταμού κατάλληλων προδιαγραφών για την ανάπτυξη χλοοταπήτων

• Προμήθεια και διάστρωση κηποχώματος κατάλληλου για εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα

• Διαμόρφωση κλίσεων για την απορροή του επιφανειακού νερού (0,3-0,8%).

  • Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου
  • Κατασκευή περιμετρικού καναλιού απορροής όμβριων
  • Κατασκευή συστήματος άρδευσης
  • Εγκατάσταση νέου αντλιοστασίου και υπέργειων πλαστικών δεξαμενών
  • Προμήθεια και διάστρωση χλοοτάπητα με σπορά.
  • Γραμμογράφηση γηπέδων ποδοσφαίρου
  • Τοποθέτηση γκολ ποστ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!