Με την υπ’ αριθμ.: 93/28-12-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Δημάρχου σε συμφωνία με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και σε συνέχεια του υπ’ αριθμ.: 181692 ΕΞ 2022/12-12-2022 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει του οποίου δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να υποβάλλουν γνώμη σχετικά με τον επανακαθορισμό των αντικειμενικών αξιών, το Δ.Σ. ομόφωνα γνωμοδοτεί περί μείωσης των αντικειμενικών αξιών στην παραμεθόριο, ακριτική περιοχή του Δήμου Κόνιτσας. 

Η σχετική απόφαση έχει ήδη αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο και έχουμε την πεποίθηση ότι θα γίνει δεκτή δεδομένου ότι ο Δήμος μας είναι ορεινός, παραμεθόριος με μικρή επισκεψιμότητα στις περισσότερες των κοινοτήτων μας και δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην πλειονότητά τους. 

Από το Γραφείο Δημάρχου       Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!