Το δικό του μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού και την ορθολογική χρήση αυτού , απευθύνει ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Μονάδας Ήπείρου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, πρώην ΙΓΜΕ) Ευάγγελος Νικολάου.Ο κ .Νικολάου υπογραμμίζει μεταξύ άλλων την σπουδαιότητα της ημέρας αυτής για τον πλέον απειλούμενο και τον πλέον ευάλωτο στην κάθε μορφή ρύπανσης φυσικό πόρο του πλανήτη μας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα δεδομένα που αφορούν την Ήπειρο και η οποία φιλοξενεί το 15% του υπόγειου υδατικού δυναμικού της χώρας

.Ωστόσο ο προϊστάμενος της ΕΑΓΜΕ επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό δεν πρέπει να μας καθησυχάζει γιατί τοπικά παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα είτε λόγω υπεραντλήσεων είτε λόγω ρύπανσης των υπογείων υδροφόρων.Τα προβλήματα εστιάζονται κυρίως στην χερσόνησο Πρέβεζας ( υφαλμύρινση υδροφόρων, νιτρορύπανση ) και στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων όπου υφίσταται και η μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση κατά συνέπεια και η ζήτηση νερού.

Οι μεγάλες πήγες, οι λίμνες και τα ποτάμια της Ηπείρου αποτελούν μνημεία της φύσης και γεωτόπους απαράμιλλου κάλλους ενώ τα αρχαία υδρομαστευικά έργα (Ρωμαϊκό υδραγωγείο κλπ) έχουν αρχαιολογική και ιστορική αξία ενώ η ανάδειξη και η προστασία τους θα συμβάλλουν στην γεωτουριστική προβολή και ανάπτυξη του τόπου μας. Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών είναι θεσμοθετημένος φορέας της πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών και το ΙΓΜΕ από το 2000 σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ έχει δημιουργήσει το ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ(ΔΙΠΥΝ) σε 1.500 σημεία, ενώ οι ποιοτικοί προσδιορισμοί των δειγμάτων νερού που λαμβάνονται στο ύπαιθρο πραγματοποιούνται στα διαπιστευμένα εργαστήρια της υπηρεσίας .

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!