“Η παράταξή “Ιωάννινα 2023” υπέβαλλε ερώτημα για την πορεία της άδειας ίδρυσης Υδατοδρομίου στη Λίμνη Παμβώτιδα. Η απάντηση και σε αυτό το ερώτημα δεν δημιουργεί καμία βάσιμη αισιοδοξία για ταχεία και θετική εξέλιξη της προσπάθειας.

Ερωτών: Στάθης Σιούτης

Τα υδροπλάνα έχουν δοκιμαστεί εδώ και πολλές δεκαετίες σε πολλές ξένες χώρες και είναι αποδεδειγμένο πως μπορούν να αποτελέσουν για την χώρα μας μια αξιόπιστη εναλλακτική ως μια επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή. Ειδικότερα, τα υδροπλάνα με κύρια χαρακτηριστικά τους την ασφάλεια και την ευελιξία μεγιστοποιούν την πολυχρηστικότητά τους, καθώς δύνανται να εκτελέσουν διάφορα είδη πτήσεων όπως:

 Τακτικές Επιβατικές πτήσεις,

 Έκτακτες Επιβατικές (Charter)

 Περιηγητικές (Sightseeing)

 Φορτίου (Φάρμακα, Τρόφιμα, Τύπος, Δέματα, κλπ)

 Νοσοκομειακές

 Έρευνας και Διάσωσης.

Είναι ένα ευέλικτο και φιλικό προς το περιβάλλον μέσον και συνυπάρχει αρμονικά με πλοία, ιδιωτικά σκάφη, αλιευτικά κ.α. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε πως η ύπαρξη πιστοποιημένου υδατοδρομίου στη Λίμνη Παμβώτιδα και κατ’ επέκταση η παρουσία υδροπλάνων σε αυτήν, προσθέτει υπεραξία σε ολόκληρο τον Δήμο μας καθώς και στην περιοχή του Περάματος. Μπορεί να υπάρξει σύνδεση τόσο με εγχώριους τουριστικούς προορισμούς αλλά και με εξωχώριους, όπως με την Κέρκυρα, την Πάτρα και τους Παξούς και ίσως αργότερα με την Αλβανία και την Ιταλία. Αρχικά σας παραθέτω ένα μικρό ιστορικό της υπόθεσης :

1. Στις 26.11.2019 οι εταιρείες Hellenic Seaplanes και Ελληνικά υδατοδρόμια καταθέτουν από κοινού την οικονομική τους προσφορά για την έκδοση της άδειας ίδρυσης του υδατοδρομίου στα Ιωάννινα.

2. Στις 12.02.2020 δημοσιεύεται ο νέος Νόμος 4663 που ορίζει τις σχετικές με τις αδειοδοτήσεις για την ίδρυση και λειτουργία των υδατοδρομίων στην χώρα μας.

3. Στις 19.02.2020, συζητήθηκε και αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η «Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την αδειοδότηση της ίδρυσης του υδατοδρομίου της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων».

4. Στις 26.02.2020 ο Δήμαρχος έλαβε την απόφαση για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με απευθείας ανάθεση για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου της Λίμνης Ιωαννίνων.

5. Στις 08.04.2020, η Οικονομική Υπηρεσία προτείνει τη ματαίωση της διαδικασίας και τον, εκ νέου, καθορισμό με την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.

6. Στις 13-08-2020 υπογράφεται η Σύμβαση με τον ανάδοχο, με συμβατικό χρονοδιάγραμμα, έως την λήψη άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, 13 μήνες.

Σύμφωνα με τη σύμβαση η υπηρεσία διακρίνεται σε 3 φάσεις. Οι 2 πρώτες αφορούν τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και την εκπόνηση των συμβατικών μελετών. Η 3 η φάση αφορά την κατάθεση του τεχνικού φακέλου σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τις τυχόν διορθώσεις που απαιτούνται και ολοκληρώνεται με την έγκριση του φακέλου και την έκδοση της Άδειας Ίδρυσης Υδατοδρομίου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!