Κατακυρώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση αποκατάσταση Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου Γοργόμυλου Πρέβεζας” προϋπολογισμού 106.000.00 ευρώ.
Ο Ναός αποτελεί ιστορικό μνημείο του 19ου αιώνα και παρουσιάζει κάποια προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπιστούν με στόχο την διαφύλαξη της ιστορικότητας και τη διατήρηση της μορφολογίας του.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται προσωρινή υποστύλωση των τοίχων με έντονη ρηγμάτωση, τμηματική καθαίρεση του νεωτερικού στεγάστρου, αντικατάσταση στέγης ,σωστικές επεμβάσεις στις τοιχογραφίες καθώς και κατασκευή νέου οικίσκου WC από λιθοδομή.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!