Τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων ενέκρινε στη χθεσινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή. Σε αυτές είναι η υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης του εγγεγραμμένου στον κατάλογο παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO Πολιτιστικού Τοπίου του Ζαγορίου» (προϋπολογισμού 300.000 ευρώ)

Η συνδρομή της Περιφέρειας για την ένταξη του Ζαγορίου στον κατάλογο της UNESCO

Η Περιφέρεια Ηπείρου με την Προγραμματική Σύμβαση (με συμβαλλόμενα μέρη το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Ζαγορίου) για το Ζαγόρι, αναλαμβάνει μεταξύ άλλων:
• Να υλοποιήσει και να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας πληροφόρησης για το πολιτιστικό τοπίο Ζαγορίου.
• Να υλοποιήσει και να χρηματοδοτήσει τις εργασίες επισκευής του δικτύου παραδοσιακών λιθόστρωτων μονοπατιών Ζαγορίου και τοποθέτησης σήμανσης.
• Να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει – σε συνεργασία με το Δήμο Ζαγορίου και το ΥΠΠΟ- δράσεις προβολής και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για το πολιτιστικό τοπίο Ζαγορίου.
• Να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει το σχεδιασμό στρατηγικής για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Ζαγορίου.
• Να συντονίζει και να εποπτεύει το σύνολο των επιμέρους δράσεων που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.
• Να διαθέσει προσωπικό για την υποστήριξη των εργασιών της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!