Την ίδρυση τριών (3) Δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συνυπέγραψαν σήμερα οι υπουργοί Παιδείας κ.Νίκη Κεραμέως και (αναπληρωτής) Οικονομικών κ.Θ.Σκυλακάκης, ως ακολούθως:

Για λειτουργικές δαπάνες των τριών Ε.Σ.Κ., εκτός των κτιριακών υποδομών και όσων λειτουργικών δαπανών προτίθενται να διαθέσουν ή καλύψουν οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι και φορείς, οι οποίες εκτιμώνται στο ποσό των 12.000,00 ευρώ (3 ΕΣΚ Χ 4.000,00 €) ετησίως και θα βαρύνουν τις εγγεγραμμένες πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΑΛΕ 2310802897 του Ε.Φ. 1019-207-0000000), από τις οποίες επιχορηγείται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την υλοποίηση των έργων της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. άλλως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. το οποίο υλοποιείται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Για τις αμοιβές των εκπαιδευτών, οι οποίες για κάθε έτος μετά το τρέχον εκτιμώνται στο ποσό των 70.400,00 ευρώ, ενώ για το τρέχον έτος εκτιμώνται στο ποσό των 26.400,00 ευρώ και θα βαρύνουν τις εγγεγραμμένες πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΑΛΕ 3 2310802897 του Ε.Φ. 1019-207-0000000), από τις οποίες επιχορηγείται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την υλοποίηση των έργων της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!