Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας και οι υπόλοιποι Βουλευτές της Κ.Ο.
του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν τροπολογία στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου
Οικονομικών «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη
του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών
κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την
προσέλκυση φορολογικών κατοίκων» με την οποία πρότειναν τη μείωση του συντελεστή
Φ.Π.Α. στο 6% για την εστίαση και τη διαμονή.
Επισημαίνουν ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για το 2019 οι κλάδοι της εστίασης και της
διαμονής συνέβαλαν κατά 7,84% στο ΑΕΠ και κατά 12,5% στην… απασχόληση, κάνοντας
αντιληπτή τη σημαντική οικονομική συνεισφορά που έχουν στα έσοδα της χώρας. Το 2020,
αντίθετα, σε μία καταστροφική χρονιά για τον τουρισμό προβλέπεται να έχουμε μειώσεις στο
20% των αντίστοιχων του 2019. Η εστίαση και η διαμονή έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα με
άμεσο τον κίνδυνο της επιβίωσης πολλών επιχειρήσεων.
Ωστόσο τονίζουν ότι το 2021 θα είναι μία κρίσιμη χρονιά για την ελληνική οικονομία, όπου
πρέπει να υποστηριχθεί ο τουρισμός, και κατ’ επέκταση είναι αναγκαίο οι κλάδοι της
εστίασης και της διαμονής να γίνουν πιο προσιτοί για τους Έλληνες καταναλωτές.
Γι’ αυτό το λόγο οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής πρότειναν να μειωθεί ο συντελεστής
του Φ.Π.Α. για την εστίαση και τη διαμονή από 13% στο 6% για ένα έτος, με τη δυνατότητα
αξιολόγησης του μέτρου εκ νέου στο τέλος του 2021 και το ενδεχόμενο της συνέχισής του αν
κριθεί απαραίτητο. Παρότι η τροπολογία δεν έγινε δεκτή το Κίνημα Αλλαγής θα επιμείνει και
θα επανέλθει, στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, για το συγκεκριμένο θέμα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!