Έκλεισε με την απονομή των πτυχίων στους 41 τελευταίους αποφοίτους της η υπεραιωνόβια Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς.

Λειτουργούσε αδιαλείπτως από το 1911 και όταν ακόμη η Ήπειρος ήταν υπό την οθωμανική κυριαρχία.

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων, λειτουργούσε αδιάλειπτα από το 1911, όταν ακόμα η Ήπειρος βρισκόταν κάτω από τον οθωμανικό ζυγό.

Κλείνει με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή πριν από έναν χρόνο.

Εφεξής η Βελλά θα λειτουργεί ως Σχολή Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!