Σε 32 ανέρχονται οι θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων που εξασφάλισε η Περιφέρεια Ηπείρου μέσω της πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για ευάλωτους άνεργους ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ και οι προσλήψεις αφορούν τουλάχιστον ένα έτος, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η πρώτη επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τους καταλόγους ανέργων του ΟΑΕΔ, προτείνοντας στη συνέχεια στον δικαιούχο φορέα -στη συγκεκριμένη περίπτωση την Περιφέρεια Ηπείρου- τους προκριθέντες για εργασία. Να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία, καλεί τους ανέργους η Περιφέρεια.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!