Στα πλαίσια του εγκεκριμένου σχεδίου μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ1 του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2021-2027  με τίτλο “Προσεγγίζοντας το σχολείο του αύριο μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές και ψηφιακά εργαλεία”, τέσσερις  εκπαιδευτικοί του 8ου Γυμνασίου Ιωαννίνων παρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα Project Based learning in the classroom,  το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ρέυκιαβικ της Ισλανδίας από τις 6/11/2022 έως τις 12/11/2022. Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος  σ’ αυτήν την πρώτη ροή κινητικότητας είναι οι : Αθανασιάδου Ειρήνη ΠΕ86, Γιαννούλα Αλέκα ΠΕ02, Θεοχάρη Κωνσταντίνα ΠΕ07 και Σιόντης Κωνσταντίνος ΠΕ02.

Στόχος του προγράμματος είναι  αφενός η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με νέα διδακτικά εργαλεία και δραστηριότητες  που προάγουν την ενεργό μάθηση των μαθητών, τη συνεργασία, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, την καινοτομία, την επίλυση σύνθετων προβλημάτων  και αφετέρου η αλληλεπίδραση με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες και η ανταλλαγή εμπειριών, επιτυχημένων δραστηριοτήτων  και  νέων διδακτικών πρακτικών. Μάλιστα, η εκπόνηση Project από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς την τελευταία μέρα του προγράμματος, εφαρμόζοντας τις νέες μεθόδους που διδάχθηκαν,   αποδείχθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν Ισλανδικά σχολεία, όπου έτυχαν θερμού καλωσορίσματος από μαθητές και συναδέλφους και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις τους.

Τέλος, τέθηκαν οι βάσεις για τη δεύτερη ροή κινητικότητας που θα λάβει χώρα στη Φινλανδία (Ελσίνκι-Ροβανιέμι) τον Ιανουάριο του 2023.


Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!