“Μετά από έξι μήνες μεγάλης υπομονής αλλά και επιμονής, οι τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Δήμου Μετσόβου ( ̈ΔΥΝΑΜΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ̈ – ̈ΜΕΤΣΟΒΟΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ̈ – ̈ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ̈), δυστυχώς αναγκαστήκαμε να προβούμε σε αίτημα για Διενέργεια Έκτακτου Διαχειριστικού Ελέγχου για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μετσόβου. Έχοντας λάβει στοιχεία τα οποία υπερβαίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης από πλευράς μας, θεωρούμε υποχρέωση μας προς τους δημότες να αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα και φορείς.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!