Η 6η ΥΠΕ θέτοντας τον πολίτη και τις ανάγκες του στο κέντρο της προσοχής προχώρησε στην αναβάθμιση των εφαρμογών (LIS) και των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών του Κεντρικού εργαστηρίου στο Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων.

Ως πρώτιστο μέλημά της και γνώμονα όλων των ενεργειών της είναι η αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και η προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στον πολίτη, ακόμα και στις δύσκολες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνθήκες.

Στο Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων  προσφέρεται πλέον το σύνολο των εργαστηριακών εξετάσεων στους πολίτες αστικών και αγροτικών περιοχών, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται είτε σε ιδιωτικές μονάδες υγείας πληρώνοντας την απαραίτητη συμμετοχή, είτε σε άλλες δημόσιες δομές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Ο σχεδιασμός της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας επικεντρώνεται στην ενίσχυση εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας, τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών που βρίσκονται στα κέντρα Υγείας Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας και  Άρτας, με σύγχρονο υπολογιστικό εξοπλισμό.

Οι πολίτες που επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας και τις Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Ηπείρου και Ιονίων Νήσων έχουν πρόσβαση στο σύνολο των εργαστηριακών εξετάσεων που εκτελούνται στα αξιόπιστα εργαστήρια του Κέντρου Υγείας Ιωαννίνων, οι οποίες πριν, λόγω δομικών προβλημάτων, γίνονταν με δυσχέρεια.

Πλέον επιτυγχάνεται

  • Μείωση κόστους λόγω επίτευξης οικονομιών κλίμακας, εξοικονόμηση που θα διοχετευθεί στην πραγματοποίηση άλλων δράσεων για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η μείωση προέρχεται μεταξύ άλλων από τις χαμηλότερες τιμές αγοράς αντιδραστηρίωναλλά και εξετάσεων που απαιτείται η άμεση εκτέλεσή τους.
  • Στην αύξηση των εσόδων από τον ΕΟΠΥΥ, λόγω αύξησης των διενεργούμενων στις δημόσιες δομές υγείας εξετάσεων

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!