Στη δημοπράτηση του έργου άρση “Καθαρισμός- άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας” προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, προχωρά η Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε Πρέβεζας.
Το έργο έχει σαν κύριο αντικείμενο τους καθαρισμούς ρεμάτων και τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων περιλαμβάνει:
Τμηματικό καθαρισμό της κοίτης των διάφορων ρεμάτων και τάφρων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία από φερτά υλικά, καλάμια-βλάστηση, απορρίμματα , πεσμένα κλαδιά και λοιπές αποθέσεις που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού.
Μεταφορά μέρους των προϊόντων καθαρισμού προς την οριστική απόθεση σε θέση που θα ορίσουν οι αρμόδιες αρχές καθώς και συντήρηση ή και αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!