Μετά από μελέτη που κατέθεσε ο Δήμος Φιλιατών στο πρόγραμμα του Yπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στη δράση “βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 500.000 € για το έργο βελτίωσης Αγροτικής οδοποιίας στις κοινότητες Κεστρίνης και Σαγιάδας.
Αναμένεται η έγκριση της πρότασης που κατέθεσε ο Δήμος μας στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στο μέτρο “Αγροτική οδοποιία” και αφορά την ασφαλτόστρωση στις Kοινότητες Πηγαδούλια, Κυπάρισσος, Βρυσέλλα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!