Με τους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής του Δήμου Πάργας  οι πολίτες μπορούν  να εξοφλήσουν τις οφειλές τους στις τράπεζες μέσω e-banking, phone-banking ή χρεωστικής κάρτας, καθώς και στα ΑΤΜ ekep του Δήμου σε Καναλάκι και Πάργα.

Οι τρόποι εξόφλησης των οφειλών παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάργας (http://www.dimospargas.gr  μενού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) όπου και έχουν αναρτηθεί σχετικές οδηγίες.

Στόχος του Δήμου Πάργας είναι μέσα από ένα σύνολο από εφαρμογές που έχουν υλοποιηθεί στο portal smart.parga.gr, αλλά και άλλες που σταδιακά θα παρουσιαστούν να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον Δημότη, αλλά και να εκσυγχρονίσει τον τρόπο λειτουργίας του.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!