Στην τμηματική παραλαβή συνολικά 300 κάδων απορριμμάτων προχώρησε ο δήμος Σουλίου, με την τελευταία παρτίδα που αφορά 156 από αυτούς, να παραλαμβάνεται προχθές.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε επισκευή σε 150 από τους ήδη υπάρχοντες κάδους απορριμμάτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας των νέων κάδων φτάνει τις 85.000€ ενώ το ποσό της επισκευής φτάνει τις 20.000€, με την δαπάνη να πραγματοποιείται με ιδίους πόρους του δήμου Σουλίου.
Οι κάδοι θα τοποθετηθούν στη Παραμυθιά και σε κοινότητες του δήμου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθαριότητας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!