Στην συγκρότηση ομάδας έργου με στόχο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον εν γένει συντονισμό και την παρακολούθηση δράσεων στήριξης, κοινωνικής συμπερίληψης και ένταξης προσφύγων και μεταναστών προχώρησε ο Δήμος Ζηρού. Στην ομάδα έργου συμμετέχουν στελέχη του Δήμου καθώς και ειδικοί-συνεργάτες διαμεσολαβητές από την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ενώ συντονιστής της είναι ο Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζηρού Θεόδωρος Πανούσης. Μεταξύ άλλων η ομάδα έργου θα καταρτίζει σχέδια δράσης για την υποστήριξη, την κοινωνική συμπερίληψη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών, θα αναζητά πόρους για την χρηματοδότηση της υλοποίησης των σχεδιαζόμενων δράσεων στήριξης ενώ θα συντονίζει τις δράσεις του με τους τοπικούς εταίρους που εμπλέκονται στο θέμα. Επίσης , εφόσον κρίνεται αναγκαίο ο συντονιστής μπορεί να προσκαλεί για συνεργασία και διαβούλευση στελέχη υπηρεσιών του Δήμου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες αλλά και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που μπορούν να συμβάλλουν με τις γνώσεις τους σε επιμέρους και εξειδικευμένα θέματα του αντικειμένου των εργασιών της.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!