Δύο νέα έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των αγροτικών υποδομών, προϋπολογισμού 2,8 εκ. ευρώ στην Π.Ε. Πρέβεζας, προωθούνται σύμφωνα με, αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου .

Μεταξύ άλλων η Επιτροπή, πήρε αποφάσεις και για τα ακόλουθα έργα.

Συγκεκριμένα:

  • Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το έργο: «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Λούρου – Ανακατασκευή διωρύγων Δ2 & Δ7». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 196.564,33 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014-2020 και θα κατασκευαστεί από την Κοινοπραξία ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ- ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ.
  • Δημοπρατείται το έργο: Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,80KW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με τις καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», το οποίο, με προϋπολογισμό 000 ευρώ χρηματοδοτείται επίσης από το ΠΑΑ 2014-2020.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!