Την κατάρτιση των όρων και την σύνταξη της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού που θα αναβαθμίσει σημαντικά τις υποδομές του Δήμου Πρέβεζας , ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή. Πρόκειται για ένα ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη, έναν φορτωτή εκσκαφέα, και έναν φορτωτή αρθρωτό. Ο προϋπολογισμός του εξοπλισμού ανέρχεται σε 373.000,00 ευρώ, ενώ η χρηματοδότησή του προέρχεται από πιστώσεις του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Η προμήθεια των συγκεκριμένων οχημάτων εντάσσεται στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Δήμος να αντικαταστήσει τα παλιά και ενεργοβόρα οχήματα με νέας τεχνολογίας, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!