Τέσσερις στους 10 φορολογούμενους δηλώνουν στην εφορία ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 5000 ευρώ όπως προκύπτει από τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Μάλιστα, από τις 2.555.000 των φορολογουμένων που δηλώνουν εισόδημα έως 5.000 ευρώ, οι 660.000 δηλώνουν μηδενικό εισόδημα. Επίσης, μόλις το 0,42% δηλώνει εισοδήματα από 100.000 ευρώ και άνω και το 1,64% από 50.000-100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία,

  • το 19,52% των φορολογουμένων δηλώνει εισοδήματα 5.000-10.000
  • το 13,54% 10.000-15.000
  • το 10,18% 15.000-20.000
  • το 4,82% 20.000 – 24.000
  • το 4,36% 24.000 – 30.000
  • το 3,99% 30.000-39.000
  • το 2,01% 39.000-50.000
  • το 1,64% 50.000-100.000
  • το 0,42% 100.000 – άνω

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!