Ένα τριήμερο εκδηλώσεων για τον ποταμό Αώο διοργανώνουν , η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), η Πίνδος Περιβαλλοντική και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA).

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Σώζοντας τον τελευταίο ποταμό ελεύθερης ροής στην Ευρώπη» (SavingEurope’sLastFreeFlowingWildRiverVjosa-Aoos», με στόχο την αποτροπή κατασκευής φραγμάτων σε Ελλάδα και Αλβανία και τη δημιουργία του πρώτου διασυνοριακού εθνικού πάρκου «Aώου-Vjosa» στην Ευρώπη.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε  μια βαρκάδα στον ποταμό Αώο με τη συμμετοχή φορέων από Ελλάδα και Αλβανία. Η βαρκάδα ξεκίνησε  από την Κόνιτσα και θα κατέληξε στην Πρεμετή Αλβανίας.από την Πρεμετή,

Στη βαρκάδα συμμετείχε ο δήμαρχος Ζαγορίου Γ.Σουκουβέλος και κάτοικοι της Βοβούσας.

Ο  Δήμαρχος Ζαγορίου Γιώργος Σουκουβέλος ανέφερε τα εξης: ”  O Δήμος Ζαγορίου είναι  υπέρ της δημιουργίας ενός διακρατικού πάρκου με ελεύθερη  ροή του ποταμού, χωρίς φράγματα και παρεμβάσεις στον Αώο  και τους παραποτάμους του, έτσι ώστε να  διασφαλιστεί το φυσικό περιβάλλον και η  βιώσιμη ανάπτυξη του Ζαγορίου”.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!