Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε σήμερα στο γραφείο του την Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων, κ. Βαρβάρα Παπαδοπούλου, που διευθύνει τη συστηματική ανασκαφή στο Βουλευτήριο της Δωδώνης, επικεφαλής ερευνητικής ομάδας. Την ανασκαφή αυτή ως γνωστόν χρηματοδοτεί η Βουλή των Ελλήνων.

Η κ. Παπαδοπούλου ενημέρωσε τον κ. Κ. Τασούλα για τις μέχρι τώρα εργασίες, για τις νέες εργασίες διαμόρφωσης στη στοά του κτηρίου, για την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής και στατικής προμελέτης, σχετικά με την αναστήλωση του Βουλευτηρίου και τις ψηφιακές αναπαραστάσεις του σημαντικού και εμβληματικού αυτού μνημείου του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης.

Ο κ. Τασούλας συνεχάρη την κ. Παπαδοπούλου και την ερευνητική ομάδα και παρέσχε τη διαβεβαίωση πως η Βουλή θα συνεχίσει τη συνδρομή της, ώστε σύντομα χάρη στη μερική αναστήλωση του κτηρίου και τη διαμόρφωση του εσωτερικού του χώρου να μπορεί να γίνει κατανοητή και στους επισκέπτες η αρχική λειτουργία του.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!