Η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ζωοτροφών , ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων:

Τεχνικό συντήρησης/βάρδιας,

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Ανήκει στο Τεχνικό Τμήμα του Εργοστασίου Υποπροιόντων στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων

Εργασία σε Βάρδιες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απόφοιτος ΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης ή κάτοχος αντίστοιχης άδειας εργασίας: Θερμαστή, Υδραυλικού, Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτρολόγου

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!