Εισπράκτορας Διοδίων

Έδρα: Τέροβο Ιωαννίνων

(Εκ Περιτροπής Απασχόληση)

 

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση ανήκει στη Διεύθυνση Λειτουργίας Διοδίων και ασχολείται με την είσπραξη του τιμήματος των διοδίων καθώς και την εξυπηρέτηση χρηστών του Αυτοκινητόδρομου, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων. Η θέση θα έχει έδρα το Σταθμό Διοδίων Τερόβου Ιωαννίνων.

Αρμοδιότητες Ρόλου:

 • Διαχειρίζεται τις χρηματικές συναλλαγές με σκοπό την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του εισπρακτικού μηχανισμού των διοδίων.
 • Πραγματοποιεί την καταγραφή και καταμέτρηση των εισπράξεων συμβάλλοντας στην ομαλή εφαρμογή των διαδικασιών του συστήματος συλλογής διοδίων.
 • Παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους χρήστες του αυτοκινητόδρομου, δίνοντας άμεσες και ακριβείς πληροφορίες με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση τους.


Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στην διαχείριση χρηματικών συναλλαγών
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών
 • Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή


Δεξιότητες – Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email hr@neaodos.grαναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, ΕΔΤ-0323.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!