Με προσφυγή στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων συνεχίζουν οι διαμαρτυρόμενοι ιδιοκτήτες – επιχειρηματίες τις ενέργειες τους ενάντια στον υλοποιούμενο σχεδιασμό  του έργου της οδού Νιάρχου.

Ειδικότερα δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους κ. Ρόβλια κατατέθηκε  ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων Αίτηση Ακύρωσης κατά σειράς αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ηπείρου, της ΔΕΥΑΙ καθώς και της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152, που αφορούν το υποέργο Μεταφοράς των δικτύων της ΔΕΥΑΙ στην οδό Νιάρχου.

” Οι προσβαλλόμενες αποφάσεις αφορούν την μη νόμιμη συγκρότηση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΙ, την μη νόμιμη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΙ και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου μεταφοράς των Δικτύων και συνεπώς και όλες τις φάσεις και ενέργειες της επακολουθήσασας διαγωνιστικής διαδικασίας όπως και την ανάδειξη αναδόχου του έργου και την συναφθείσα (21-5-2021) σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. 

Και έπεται συνέχεια…”,σημειώνουν σε ανακοίνωση τους οι κάτοικοι της περιοχής.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!