Ερώτηση σχετικά με τη μη ανάπτυξη της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από τη ΜΚΟ «ΕΠΡΟΨΥΗ», κατέθεσε στη Βουλή, προς τον υπουργό Υγείας, το ΚΚΕ.

Το κείμενο της Ερώτησης που υπογράφουν οι βουλευτές του Κόμματος Νίκος Παπαναστάσης, Νίκος Καραθανασόπουλος και Γιώργος Λαμπρούλης έχει ως εξής:

«Στις 09-08-2022 το ΔΣ του ΠΓΝΙ, με μια fast track απόφασή του, αποφάσισε “την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του ΠΓΝΙ και της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου ΕΠΡΟΨΥΗ, για την ανάπτυξη Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση“. Η απόφαση αυτή αφορά την παροχή από το ΠΓΝΙ δωρεάν στέγασης στην ΕΠΡΟΨΥΗ για 10 χρόνια, στο κτίριο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, που είναι στην ευθύνη του ΠΓΝΙ. Η απόφαση αρχικά ανέφερε και την παραχώρηση προσωπικού της κλινικής, που έχει ανάλογη εμπειρία στο αντικείμενο. Η μετέπειτα αναίρεσή της για τη μη παραχώρηση προσωπικού δεν αλλάζει την πρόβλεψη για “συλλειτουργία” των δυο μονάδων στο ίδιο αντικείμενο.

Η “συλλειτουργία” δεν αποτελεί τρόπο ενίσχυσης αυτών των υπηρεσιών, αλλά τον “Δούρειο Ίππο” διεμβόλησης της δημόσιας μονάδας από την ΜΚΟ, σταδιακής περαιτέρω συρρίκνωσής της και λειτουργία της με όρους ιδιωτικής επιχείρησης, όπως δρομολογείται και με την κοστολόγηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι μονάδες (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2639/ 18 Ιουνίου 2021 “Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση του άρθρου 12Α του ν. 2716/1999”).

Οι συγκεκριμένες παραχωρήσεις από το ΠΓΝΙ αποτελούν όρο στην από 22-09 απόφαση του υπουργείου Υγείας, για να μπορέσει η ΜΚΟ “ΕΠΡΟΨΥΗ” να αξιολογηθεί θετικά και να διεκδικήσει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας (Ταμείο Ανάκαμψης), που αφορά, ανάμεσα σε άλλα και τη δημιουργία Μονάδων έγκαιρης παρέμβασης στην Ψύχωση. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, συνολικής χρηματοδότησης 67 εκατ., προβλέπει τη δημιουργία ληξιπρόθεσμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας πανελλαδικά από οποιονδήποτε φορέα επιθυμεί (ΝΠΙΔ, ΜΚΟ κλπ.), αρκεί να βρουν δική τους στέγη και προσωπικό με εμπειρία. Δηλαδή τίθεται ως προϋπόθεση της χρηματοδότησης η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ήπειρο αναλογούν 7 ακόμα ανάλογες δομές και δράσεις, με συνολική χρηματοδότηση 2.600.000 ευρώ, όπου μόνο μία προβλέπεται να είναι δημόσια υπηρεσία. Αυτή την πολιτική αξιοποιεί και η ΜΚΟ ΕΠΡΟΨΥΗ που κατέθεσε στις 26/08 φάκελο υποψηφιότητας διεκδίκησης χρηματοδότησης, 500.000 ευρώ για 18 μήνες, αξιοποιώντας τις υποδομές και το προσωπικό, που με μεγάλη ευκολία παραχωρεί η διοίκηση του ΠΓΝΙ.

Η απόφαση αυτή είναι εγκληματική, αφού η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝΙ λειτουργεί ήδη από το 2008 τη δική της, 1η και μοναδική πανελλαδικά, Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, η οποία αφέθηκε να υπολειτουργεί τα τελευταία χρόνια, κάτω από το βάρος της υποστελέχωσης και της κρατικής υποχρηματοδότησης. Την ίδια τύχη έχει και η ψυχιατρική κλινική του ΠΓΝΙ, το ΚΨΥ, ενώ έχουν ήδη εκχωρηθεί πλήρως σε ΜΚΟ άλλες υπηρεσίες ΠΦΥ στον τομέα της ψυχικής υγείας, όπως οι κινητές μονάδες, οι ξενώνες και οικοτροφεία της περιοχής.

Τέλος, αποτελεί πρόκληση η δωρεάν στέγαση της νέας συγκαλυμμένης επιχειρηματικής μονάδας της ΑΜΚΕ ΕΠΡΟΨΥΗ, στο κτίριο του ΚΨΥ. Αυτό το κτίριο το νοικιάζει εδώ και ένα χρόνο το ΠΓΝΙ από το ΓΝ Χατζηκώστα για 3 έτη, με 32.000 ευρώ/ έτος. Ταυτόχρονα η ευθύνη όλου το ΚΨΥ έχει περάσει στο ΠΓΝΙ, στο όνομα της δήθεν αναβάθμισής του, πράγμα που δεν έγινε ποτέ, αντιθέτως η μόνη νέα υπηρεσία που προβλέπεται να ιδρυθεί είναι αυτή της ΜΚΟ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση έτσι ώστε:

– Να ανασταλεί η σκανδαλώδης αυτή εξέλιξη.

– Να χρηματοδοτηθεί, στελεχωθεί και αναπτυχθεί πλήρως η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΙ, αλλά και οι άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας του ΠΓΝΙ και του ΓΝ Χατζηκώστα και να αναπτυχθούν πλήρως νέες αναγκαίες δημόσιες υπηρεσίες με βάση τις αυξανόμενες ανάγκες».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!