Τη Δευτέρα  είκοσι επτά  (27) του μηνός Ιουνίου  έτους 2022,   και ώρα 14.00,  συνεδριάζει  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, το Περιφερειακό Συμβούλιο με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 

  1. Επικύρωση πρακτικού – αποφάσεων της 7ης/24-5-2022, τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

 

  1. Έγκριση 2ης  τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2022

 

  1. Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2022

 

  1. Χορήγηση άδειας πλεύσης για τουριστική ξενάγηση στον ποταμό Αχέροντα στο σκάφος με το διακριτικό όνομα «ΙΡΙΣ», πλοιοκτησίας Χρήστου Τσάτση του Καλίννικου.

 

  1. Συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα της ΑΕΝ Πρέβεζας

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!