Η οργάνωση της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ώστε να γίνει στη συνέχεια η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Προς τον σκοπό αυτό ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, απέστειλε πρόσκληση προς τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

Εξαιτίας όμως των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, η σύσκεψη έγινε με την συμμετοχή του προεδρείου του Φορέα και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερη με τα υπόλοιπα μέλη του.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!