Η εταιρία Β. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Α.Ε. με έδρα στην Πεδινή Ιωαννίνων, εμπορεύεται διατροφικά προϊόντα και εξοπλισμούς για την πτηνοτροφία και την κτηνοτροφία. Ζητά για εργασία:

Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ
Αρμοδιότητες:
• Τιμολόγηση & Έκδοση Παραστατικών
• Διαχείριση παραγγελιών από προμηθευτές (εσωτερικού & εξωτερικού)
• Παρακολούθηση – Κοστολόγηση έργων
Επιθυμητά Προσόντα:
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Γνώσεις Λογιστικής/Τιμολόγησης
• Εμπειρία χρήσης προγραμμάτων ERP
• Άριστη Γνώση Microsoft Office
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο
Απαραίτητα προσόντα:
• Δίπλωμα οδήγησης
Επιθυμητή η βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν
Απαραίτητα προσόντα:
• Δίπλωμα οδήγησης

 

Αποστολή βιογραφικού στο: info@vkarabinas-sa.gr, τηλ επικοινωνίας: 2651093637

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!