Η ανακοίνωση της Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών:

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών καταγγέλλει την προσπάθεια καταστολής και υπονόμευσης του εκπαιδευτικού κλάδου μέσα από την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης των εκπαιδευτικών και την τιμωρητική  αντικατάσταση των διευθυντών και διευθυντριών που δε δέχονται να προβούν στη δήθεν αξιολόγηση των συναδέλφων τους. Καταγγέλλει την απορρύθμιση και υποβάθμιση του συνόλου της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης που επιχειρεί με συστηματικό τρόπο η κυβέρνηση, μέσα από τα νομοθετήματά της αλλά και τη συρρίκνωση της χρηματοδότησης, την ανεπάρκεια της στελέχωσης και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών υποδομών και υποστηρικτικών δομών.

Η υπάρχουσα αξιολόγηση τόσο των σχολικών μονάδων όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών αποτελεί μία γραφειοκρατική και ανούσια διαδικασία που δεν εξασφαλίζει ούτε τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της χώρας αλλά ούτε και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ώστε να επιτελέσουν αποτελεσματικά το έργο τους. Παραγνωρίζει δε το γεγονός ότι η υποστήριξη των παιδιών, των οικογενειών τους αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών στην αξιοπρεπή διαβίωση, κατοικία, υγεία και εργασία αλλά και η διασφάλιση ενός κράτους δικαίου αποτελούν προϋποθέσεις για την ουσιαστική ενίσχυση της ανάπτυξης και προόδου των μαθητών και μαθητριών.

Η ποινικοποίηση και καταστολή της δράσης των εκπαιδευτικών αποτελεί προσβολή για τον κλάδο και απαξιώνει αυτούς και αυτές που μοχθούν καθημερινά για την εκπαίδευση των παιδιών μας. Το μοντέλο του εκπαιδευτικού που ενισχύει η κυβέρνηση είναι αυτό του «πειθαρχημένου υπαλλήλου» που υλοποιεί τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας κόντρα σε όποιες επιστημονικές θεωρίες και έρευνες εκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο, κόντρα στην όποια παιδαγωγική αυτονομία απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων προς όφελος των μαθητών και μαθητριών. Η κυβέρνηση πράγματι θεωρεί ότι με τέτοια νομοθετήματα και αυταρχικές πρακτικές θα πετύχει τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου;

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών:
• Στέκεται αλληλέγγυα στους αγώνες των εκπαιδευτικών ενάντια στην τιμωρητική και ανούσια αξιολόγηση καθώς και στις αυταρχικές εκπαιδευτικές πολιτικές.
• Υποστηρίζει τους αγώνες υπέρ ενός δημόσιου, δωρεάν, δημοκρατικού και συμπεριληπτικού σχολείου που λειτουργεί προς όφελος  της κοινωνίας.
• Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να άρει τους Νόμους 4692/20 και 4823/21 για την αξιολόγηση, να προβεί σε άμεσο διάλογο με τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και να στηρίξει  έμπρακτα τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.
• Καλεί τους γονείς και ευρύτερα την κοινωνία να στηρίξουν τους αγώνες των εκπαιδευτικών για μία καλύτερη εκπαίδευση και να διεκδικήσουν μαζί με αυτούς τους απαραίτητους υλικούς και ανθρώπινους πόρους προς όφελος όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας και μιας συνεκτικής και δίκαιης κοινωνίας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!