Στη Βουλή, με Αναφορά τους προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων φέρνουν τριάντα μία/ ένας (31) Βουλεύτριες και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, το πρόβλημα της μη αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους φοιτητές και αποφοίτους των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων Γεωπονίας. Οι απόφοιτοι των συγκεκριμένων τμημάτων δεν μπορούν να εγγραφούν στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε) και να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επομένως, στερούνται επαγγελματικών δικαιωμάτων του Γεωπόνου, που δικαιωματικά θα έπρεπε να τους παρέχονται. Μάλιστα, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε, το οποίο έχει επισημάνει επανειλημμένα την ανάγκη επιτάχυνσης και άμεσης ολοκλήρωσης των νομοθετικών ρυθμίσεων, δεδομένου ότι δέχεται αιτήσεις εγγραφής από Διπλωματούχους Πανεπιστημιακών Τμημάτων και δεν μπορεί να τους εγγράψει. Υπέρ της επίλυσης του ζητήματος είναι και τα θεσμικά όργανα των πανεπιστημίων, καθώς και η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος μη ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωπόνων.
Με την Αναφορά αυτή, η οποία στηρίζεται σε Επιστολή επτά (7) Φοιτητικών Συλλόγων και Εκπροσώπων Φοιτητών από τα συγκεκριμένα τμήματα, ζητείται να δρομολογηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση, ώστε στον κατάλογο των παλαιότερων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Γεωπονίας στους αποφοίτους των οποίων επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου, να προστεθούν τα προαναφερθέντα Τμήματα οι χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτοι των οποίων δεν γνωρίζουν μετά την περάτωση των σπουδών τους εάν θα γίνουν δεκτοί από Δημόσιους, αλλά και Ιδιωτικούς φορείς, λόγο του συγκεκριμένου κωλύματος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!