Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτης 11 Μαϊου 2022  και ώρα 20:00 , για συζήτηση
και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Η Λειτουργία των παιδικών σταθμών Παραμυθιάς και Αχέροντα»
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος και Επικεφαλής παράταξης «ΤΟΠΟΣ ΑΞΙΏΝ» , κ. Νικόλαος Κάτσιος

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι θα πρέπει να συγκλιθεί το δημοτικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων, σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 7071/2022 αίτησης δημοτικών συμβούλων (παρ. 2Α άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ) και για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου Σουλίου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!