Ερώτηση για την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και τα Κέντρα Κοινότητας κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών σαράντα εννέα (49) Βουλεύτριες και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, ύστερα από πρωτοβουλία του Βουλευτή Ηρακλείου, Νίκου Ηγουμενίδη. 

Τα Κέντρα Κοινότητας ιδρύθηκαν το 2016 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ως αναπόσπαστο μέρος των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων, που, είτε δεν υπήρχαν καν σε πολλούς δήμους, είτε ήταν υποστελεχωμένες και ως εκ τούτου δυσλειτουργικές και αναντίστοιχες με τις ανάγκες των πολιτών. 

Από την πρώτη στιγμή εφαρμογής τους σε όλη τη χώρα αποδείχθηκε η εξαιρετική χρησιμότητα, η αποτελεσματικότητα και η ανταπόκριση των Κέντρων Κοινότητας στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, ιδίως για άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά και οικογένειες που βιώνουν ενδοοικογενειακά προβλήματα, μετανάστες, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Αποτελούν τον πυρήνα του νέου ψηφιακού προνοιακού κράτους που υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τους πρώτους δέκτες των κοινωνικών ζητημάτων.

Γι’ αυτό, το 2018, κρίθηκε σκόπιμο τα Κέντρα Κοινότητας να διευρυνθούν με τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας (ΚΕΣΟΙΠ) και τα Κέντρα Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ), ώστε να εξυπηρετούν ακόμη πιο εξειδικευμένα και αποτελεσματικά αυτές τις δύο ομάδες πληθυσμού. Μάλιστα επεκτάθηκε κατά μία ακόμη τριετία, μέχρι το 2023, η ένταξή τους στο ΕΣΠΑ, ώστε να δημιουργηθεί αίσθημα ασφάλειας στους υπαλλήλους που απασχολούνται με σύμβαση ΝΠΙΔ Ο.Χ. Τα τελευταία τρία χρόνια όμως η ΝΔ πάγωσε τη δημιουργία  ΚΕΣΟΙΠ και ΟΦΗΛΙ. 

Παρά, δε, τις νέες κοινωνικές ανάγκες η Κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στην αναγκαία αύξηση του προσωπικού των κοινωνικών υπηρεσιών, κυρίως των επιστημονικών στελεχών τους, ούτε όμως και στην περαιτέρω ενίσχυση και επιπλέον στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας, με βάση και τα στοιχεία που μπορεί να αντλήσει από τον ψηφιακό Εθνικό Μηχανισμό. 

Ενδεικτικό επίσης της αδιαφορίας της κυβέρνησης για δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και Κέντρα Κοινότητας είναι ότι δεν αύξησε τη χρηματοδότηση των δήμων για ενίσχυση της κοινωνικής τους πολιτικής και δεν διαπραγματεύτηκε στο νέο ΕΣΠΑ την αύξηση των λειτουργικών εξόδων των συγχρηματοδοτούμενων κοινωνικών δομών, σε σημείο που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις λειτουργικές τους ανάγκες, ενώ οι μετακινούμενοι για οποιονδήποτε υπηρεσιακό λόγο εντός του δήμου καλούνται να πληρώνουν οι ίδιοι τα έξοδα των μετακινήσεων τους.   

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει δεσμευτεί ότι, προκειμένου να λειτουργήσει το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας και Πρόνοιας στην κοινότητα, το οποίο έχει περιληφθεί στις θέσεις του, θα φροντίσει για χιλιάδες νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους δήμους, όπου θα προσληφθούν, με αυξημένη μοριοδότηση λόγω εμπειρίας, κατά πρώτο λόγο οι νυν εργαζόμενοι στα Κέντρα Κοινότητας και τις άλλες συγχρηματοδοτούμενες κοινωνικές δομές του δήμου. 

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία ρωτούν τους Υπουργούς, πρώτον, αν θα φροντίσουν για νέες μόνιμες προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού στους δήμους, για να στελεχωθούν οι κοινωνικές τους υπηρεσίες και να φέρουν σε πέρας το σημαντικότατο έργο που καλούνται να επιτελέσουν στις σύγχρονες συνθήκες. Δεύτερον, σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την επέκταση των Κέντρων Κοινότητας με ΚΕΣΟΙΠ και ΟΦΗΛΙ, ώστε να ενισχυθούν με νέο προσωπικό και να λειτουργήσουν ως μέρος των αναβαθμισμένων κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων. Τρίτον, σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν για την αύξηση της χρηματοδότησης των δήμων προς ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών τους. Τέταρτον, αν θα επαναδιαπραγματευθούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αύξηση των λειτουργιών δαπανών των Κέντρων Κοινότητας. Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!