Απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών θα ισχύσει στην οδό Βάρναλη από τη Δευτέρα 01/04 /2024 έως και το πέρας των εργασιών ασφαλτόστρωσης.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση.
Η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή επίσης μέσω εργοταξιακής σήμανσης όπου απαιτείται.
Μετά το πέρας των εργασιών η οδός θα τεθεί ξανά σε κυκλοφορία.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!