Νέα Πρόεδρος του Δ.Σ.Ι. η Χριστίνα Τσέτσου!
Συνολικά ψήφισαν 357 μέλη.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΕΤΣΟΥ : 182
ΜΑΡΙΑ ΝΑΚΑ : 154
ΛΕΥΚΑ : 20
ΑΚΥΡΟ : 1

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!