Την αναμόρφωση-τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό του Συμβούλιο. Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση η τροποποίηση του Οργανισμού αποτελεί απόφαση εξορθολογισμού των Υπηρεσιών και ταυτόχρονα αναπτυξιακό εργαλείο για την στελέχωση και την λειτουργία των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
Στην πρόταση συμπεριλήφθηκαν οι εμπειρίες της αντιμετώπισης της πανδημίας (η οποία δοκίμασε τις αντοχές και ανέδειξε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του Νοσοκομείου), ενώ στις νέες προτεινόμενες θέσεις προστίθενται πέραν των υπαρχόντων, στοχευμένες και απαραίτητες θέσεις στην Ιατρική και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, ενώ εξορθολογίζεται και η σύσταση της Διοικητικής Υπηρεσίας.
Ο συνδυασμός νέου Οργανισμού με την επίσπευση προκήρυξης θέσεων, νέου τρόπου πλήρωσης αυτών και κινήτρων προς τις ειδικές κατηγορίες προσωπικού να ενταχθούν στο προσωπικό των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Η αναμόρφωση-τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας θα σταλεί στη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και από εκεί στο Υπουργείο Υγείας για την προώθηση των απαραίτητων ενεργειών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!