Τηλεφωνικό Κέντρo: 2682440100 & 2682440101
Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Πρέβεζας:2682440115
Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Πρέβεζας: 2682440105
Γραφείο Πυρασφάλειας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πρέβεζας: 2682440110 & 2682440111
Γραφείο Ανακριτικού Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πρέβεζας: 2682440113
Αναγγελίας πυρκαγιάς:2682022199

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!