Σχολιάζει ο Γιάννης Σίμος, μαθηματικός του φροντιστηρίου «ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ»

Τα θέματα των μαθηματικών είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Εμφανίζεται κλιμάκωση στη δυσκολία των θεμάτων και εξετάζονται βασικές  μεθοδολογίες.

Συγκεκριμένα:

 ΘΕΜΑ Α 

Ζητείται η απόδειξη ενός εκ των κανόνων παραγώγισης (της παραγώγου του αθροίσματος δύο παραγωγίσιμων συναρτήσεων) που δεν παρουσιάζει κάποια δυσκολία, δύο ορισμοί (Θεώρημα Rolle με γεωμετρική ερμηνεία και ορισμός παραγωγίσιμης συνάρτησης σε κλειστό διάστημα) που χαρακτηρίζονται αναμενόμενοι και 5 ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος.

ΘΕΜΑ Β

Στα πλαίσια των τελευταίων ετών, δίνονται δύο συναρτήσεις των οποίων ζητείται η σύνθεση και η  μελέτη κάποιων βασικών χαρακτηριστικών της (μονοτονία, ασύμπτωτες) καθώς και η απόδειξη μιας ανισότητας και ο υπολογισμός ενός ορίου. 

Σίγουρα πρόκειται για ένα θέμα με ερωτήματα με τα οποία οι περισσότεροι μαθητές είναι εξοικειωμένοι .

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται μια δίκλαδη συνάρτηση και ένα ορισμένο ολοκλήρωμα. Στα ερωτήματα ζητείται η εύρεση της τιμής μιας παραμέτρου στον τύπο της, το σύνολο τιμών της, η εξίσωση μιας εφαπτομένης της και το εμβαδόν ενός χωρίου που ορίζεται με σαφήνεια στην εκφώνηση.

ΘΕΜΑ Δ

Περιλαμβάνει τρία ερωτήματα απόδειξης ύπαρξης  με τη χρήση του συνόλου τιμών , του Θεωρήματος Μέσης Τιμής του διαφορικού λογισμού και του Θεωρήματος Bolzano. Σίγουρα πιο απαιτητικό χαρακτηρίζεται το ερώτημα Δ4 και συνολικά το θέμα Δ απαιτεί προσοχή από τους μαθητές στα διαστήματα που θα χρησιμοποιήσουν καθώς και τη διατύπωση.

 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα μαθήματα που ακολουθούνΚοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!