Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε Πρέβεζας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του προγράμματος “Παρακολούθηση δυνητικών τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο(Π.Ε Πρέβεζας) για την περίοδο 2021-2022” ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.
Στόχος είναι η παρακολούθηση της ποιότητας των νερών όπου διαβιούν όστρακα ώστε να ελέγχονται για παρουσία τοξικών ειδών φυτοπλαγκτού.
Αντίστοιχες μετρήσεις γίνονται και σε άλλες περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί η οστρακοκαλλιέργεια .
Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα είδη φυτοπλαγκτόν δεν παράγουν τοξίνες, η ύπαρξη συγκεκριμένων ειδών δυνητικά τοξικού φυτοπλαγκτόν δεν μπορεί να αποκλειστεί ιδιαίτερα σε περιόδους “άνθισής” του (υπερβολικής ανάπτυξης) όπως έχει παρατηρηθεί συχνά σε ιδιαίτερα εύτροφες περιοχές (π.χ. Θερμαϊκός κόλπος) και δεν σχετίζεται με το ρυπαντικό φορτίο των ποταμών ούτε είναι τοξικό για τον άνθρωπο μετά από άμεση επαφή με αυτό. Αποτελεί δε φυσική διαδικασία “άμυνας” συγκεκριμένων (λίγων) ειδών φυτοπλαγκτόν.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!