Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,
μεταξύ άλλων, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου μεταφοράς δικτύων ΔΕΥΑ
Ιωαννίνων για την κατασκευή της οδού Νιάρχου, προϋπολογισμού
2.129.032,26 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..
2. Αναδείχτηκε προσωρινός …
ανάδοχος («Σύμπραξη Μελετητών: ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ) για την «Επείγουσα Μελέτη
αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής Μπούση Άρτας», με
αμοιβή 89.703,45 ευρώ συν ΦΠΑ,
 3. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τα έργα:
 «Αποκατάσταση κτιρίου Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Α’
φάση)» προϋπολογισμού 420.000 €.. Ανάδοχος Γ. Ντάτσης και ΣΙΑ
Ε.Ε.
 Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι»,
προϋπολογισμού € 400.000.«Ανάδοχος Χρήστος Β. Αλυμάρας.
  «Άμεση αποκατάσταση συρματοκιβωτίων και προστασία
βάθρων και πτερυγότοιχων γέφυρας στο Σαραντάπορο
ποταμό», προϋπολογισμού € 74.000. Ανάδοχος Κ. Κωσταβασίλης &
ΣΙΑ Ο.Ε.
 4. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση και των έργων:
  «Αντιπλημμυρικό έργο σε χείμαρρο στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης»,
προϋπολογισμού € 45.000.
 «Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό
δίκτυο Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 88.000.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!