Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 . Η συνεδρίαση θα γίνει δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Πρέβεζας με τα παρακάτω θέματα:
1. Εκλογή – Αντικατάσταση Τακτικού και Αναπληρωματικού μέλους Οικονομικής Επιτροπής, Δήμου Πρέβεζας.
2. Εκλογή – Αντικατάσταση Τακτικού και Αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμου Πρέβεζας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!