Την παροχή τεχνικής υποστήριξης -συμβουλών σχετικά με την ωρίμανση μικρού αρδευτικού στην περιοχή της κτηματικής περιφέρειας του οικισμού Βρυσούλας στην Π.Ε Πρέβεζας το οποίο πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ ή άλλο Ενωσιακό -Διεθνές πρόγραμμα.
Τα στοιχεία θα αφορούν στον προδιορισμό της περιμέτρου του αρδευτικού έργου, των προς άρδευση εκτάσεων ,τη θέση υδροληψιών των αντλιοστασίων κλπ που θα εισαχθούν ως δεδομένα σε γεωργοοικονομική μελέτη ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό, το πρόγραμμα άρδευσης και τη διαστασιολόγηση των αγωγών , υποστήριξης και συμβουλών κατά τη σύνταξη του φακέλου.
Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προχωρήσει στην ωρίμανση κατασκευής μικρού αρδευτικού έργου, σε μια περιοχή 50 στρεμμάτων περίπου με τριφύλλι, βρόμη και κηπευτικά (καρπούζια, πεπόνια) και πάνω από 100 στρέμματα ελιές. Οι συνθήκες άρδευσης σήμερα είναι πολύ δύσκολες, καθώς αρδεύονται τα κτήματα κατά κανόνα με βυτία και τρακτέρ, με μέριμνα των καλλιεργητών. Η συνολική έκταση στην περιοχή που μπορεί να αποτελέσει προσοδοφόρα αγροτική γη, υπό την προϋπόθεση ότι θα αρδεύεται με κατάλληλο τρόπο (π.χ. υδροληψίες υπό πίεση κλπ) υπολογίζεται άνω των 500 στρεμμάτων .

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!