Το θέμα της αξιοποίησης των ακινήτων της ΕΤΑΔ ΑΕ στην παραλίμνια περιοχή των Ιωαννίνων είχε φέρει εκ νέου στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, με Ερώτησή του (αρ. πρωτ. 5487/2022) προς το Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε: 

«Παραλίμνια έκταση συνολικής επιφάνειας περίπου 57 στρεμμάτων, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Κοπάνων Δήμου Ιωαννιτών, ανήκει στην κυριότητα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ. Δίπλα από αυτή την έκταση βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Λιμνοπούλας, μία νέα μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα και πολλές άλλες επιχειρήσεις. Δυστυχώς, στην προαναφερόμενη έκταση έχουν τοποθετηθεί, αυθαίρετα, λυόμενοι οικίσκοι οι οποίοι βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Άλλα τμήματα της έκτασης χρησιμοποιούνται ως αμαξοστάσιο, ενώ στον ευρύτερο χώρο γίνεται ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων».

Ο Σταύρος Καλογιάννης ζήτησε να ενημερωθεί σε ποιές ενέργειες έχει προβεί η ΕΤΑΔ ΑΕ για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης έκτασης, ποιός είναι ο σχεδιασμός και πότε αναμένεται αυτός να αρχίσει να υλοποιείται, καθώς σύμφωνα με απάντηση σε προηγούμενη Ερώτησή του (αρ. πρωτ. 8778/2021), η Εταιρεία είχε δεσμευθεί πως θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αξιοποίησης εντός του 2022.

Στην απάντησή του προς τον Σταύρο Καλογιάννη, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας, διαβιβάζει έγγραφο του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ κ. Βλαστού, στο οποίο αναφέρεται:

«Η εν λόγω έκταση που εντοπίζεται στην παραλίμνια έκταση Λιμνοπούλα, είναι μισθωμένη στον Δήμο Ιωαννιτών σύμφωνα με το από 30/12/1996 συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου από το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Ιωαννίνων (νυν 6η Υγειονομική Περιφέρεια). Ο Δήμος Ιωαννιτών, εν όψει των παρεμβάσεων που έχουν ασκηθεί από την ΕΤΑΔ σε δικαστικό επίπεδο υπέρ της πρώην ιδιοκτήτριας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για απόδοση του μισθίου από 27/05/2016 (οπότε η έκταση περιήλθε στην κυριότητα της ΕΤΑΔ ΑΕ), ζήτησε από την Εταιρεία μας συμβιβαστική επίλυση του θέματος στις αρχές 2022. Η ΕΤΑΔ πρότεινε στον μισθωτή Δήμο Ιωαννιτών, συγκεκριμένους όρους για τη συμβιβαστική επίλυση, μεταξύ των οποίων, όρους που αφορούν στην εξυγίανση του ακινήτου, όπως η απομάκρυνση πιθανών αυθαίρετων κατασκευών και χρηστών. Τέλος, ζητήθηκε από τον Δήμο να ασκήσει τα νόμιμα, προκειμένου οι αυθαιρέτως διαμένοντες στο ακίνητο, να απομακρυνθούν/μεταφερθούν σε δημοτικό ακίνητο, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του απέναντι στην ΕΤΑΔ ως μισθωτής, αλλά και στο πλαίσιο της κοινωνικής του μέριμνας.

Ο Δήμος, απάντησε στην ΕΤΑΔ, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 51294/2022 έγγραφό του, ότι συναινεί στους όρους εξυγίανσης που έθεσε η ΕΤΑΔ, άσκησε δε αγωγή αποβολής των αυθαίρετων χρηστών από τμήμα της έκτασης που είχε παραχωρηθεί στο παρελθόν από τον Δήμο, ώστε να αποδοθούν ελεύθερα τα ακίνητα στην ΕΤΑΔ ΑΕ. Ως προς την αξιοποίηση, ο Δήμος, κατόπιν προτροπής της ΕΤΑΔ, έχει δεσμευθεί να αποδώσει τα ακίνητα της παλαιάς όχθης ελεύθερα από κάθε αυθαίρετη κατασκευή, μεριμνώντας για την ορθή αποτύπωση και καταγραφή των κτιρίων, έχει ήδη ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες και εκτιμά την παράδοση των σχετικών παραδοτέων εντός του Ιουνίου. Συμπερασματικά, η Εταιρεία μας βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών για την παράλληλη εξυγίανση της έκτασης, προκειμένου με την απόδοση των ακινήτων στην ΕΤΑΔ, να προγραμματισθεί και η αξιοποίησή των εν λόγω ακινήτων των Ιωαννίνων, όπως ακριβώς τους αρμόζει». 

Σε δήλωσή του ο Σταύρος Καλογιάννης ανέφερε: «Είναι θετικό ότι υπάρχει πλέον συνεργασία μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και ΕΤΑΔ για την εξυγίανση και αξιοποίηση των ακινήτων της παραλίμνιας περιοχής. Προκύπτει όμως σαφώς, από την απάντηση της ΕΤΑΔ, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι το ουσιαστικό προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει να τεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και να κινηθούν επιτέλους οι απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε να ολοκληρωθεί με τον βέλτιστο τρόπο η αξιοποίηση των συγκεκριμένων παραλίμνιων εκτάσεων, προς όφελος της πόλης και των συμπολιτών μας».



Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!