Ένα ακόμη μεγάλο έργο δημοπρατεί η ΔΕΥΑ Πρέβεζας. Πρόκειται για την αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης της πόλης προυπολογισμού 1.375.000,00€ ( χωρίς Φ.Π.Α) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και αποτελεί ένα από τα υποέργα της “Αναβάθμισης Δικτύου Ύδρευσης Πρέβεζας”. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αντικατάσταση παλαιών τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 6.441,00 μέτρα στις οδούς Λ. Ειρήνης, Νικοπόλεως, Τζαβέλα, Κλεμανσώ, Ελ. Βενιζέλου, Αντιτάνων, Κρόκου, Κύπρου και Λασκαράτου που παρουσιάζουν πολύ συχνά σπασίματα. Επίσης στο αντικείμενο του παρόντος έργου, περιλαμβάνεται ως απαραίτητη συνέργεια και η κατασκευή του τριτεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της οδού Αντιτάνων μήκους 451,00 μέτρων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!