Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Τετάρτη 13 Απριλίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Webex), στο Πολιτιστικό Κέντρο Πρέβεζας και θα μεταδοθεί απευθείας από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας 87,9.
Συγκεκριμένα τα θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι:
1. Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας.
2. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πρέβεζας, ετών 2020-2024 (1η Φάση).
3. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου.
4. Προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ.: Γ178 της επέκτασης Ρ/Σ Πόλεως Πρέβεζας στην περιοχή «Υδραγωγείου».
5. Προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ.: 20 του Ρ/Σ Πόλεως Πρέβεζας.
6. Προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ.:22 του Ρ/Σ Πόλεως Πρέβεζας.
7. Ανταλλαγή ίσου εδαφικού τμήματος και ίσης αξίας ιδιοκτησίας Δήμου Πρέβεζας με τα υπ’ αρίθμ.: 85 και 86 οικόπεδα διανομής Ριζών έτους 1977.
8. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2022.
9. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΣΚΑΛΑ» Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, για επαγγελματική χρήση.
10. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Β΄», Τοπική Κοινότητα Λούρου, Δημοτικής Eνότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
11. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση “ΦΡΑΞΙΑΣ Β” στην Τοπική Κοινότητα Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.
12. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΤΕΜ.182» Τ.Κ. Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
13. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177Β» Τ.Κ. Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
14. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης υπ΄ αριθ. 354 αγροτεμαχίου στη θέση «ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΟΥ» Τ.Κ. Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
15. Έγκριση εκμίσθωσης χώρων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Μονολιθίου Κοινότητας Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας.
16. Δωρεάν Διάθεσης – Χρήσης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ” -(Πρώην Οικία Αθανασιάδη) » στη Χορωδία ΑΡΜΟΝΙΑ Πρέβεζας .
17. Δωρεάν Διάθεσης – Χρήσης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ” (Πρώην Οικία Αθανασιάδη)», στη Χορωδία ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ Πρέβεζας.
18. Τροποποίηση της αριθμ. 377/2019 (ΑΔΑ:Ψ4Μ2ΩΞΧ-ΚΣΑ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εκλογή αντιπροσώπου Δήμου Πρέβεζας για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!