Η φετινή Ευρωπαϊκή  Ημέρα  βρίσκει τις Ελληνικές περιοχές NATURA και μαζί τις 17 περιοχές της Περιφερειακής μας ενότητας,  ακριβώς όπως το είχαμε προβλέψει από πέρυσι δηλ. σε καθεστώς νομοθετικής απορρύθμισης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, αποτέλεσμα  τόσο  της εφαρμογής του Αντι- περιβαλλοντικού  Νόμου 4685/2020  (Νόμος Χατζηδάκη) ο οποίος, αποδυνάμωσε στην πράξη αντί να ισχυροποιήσει  τα κρίσιμα εργαλεία άσκησης  περιβαλλοντικής πολιτικής όσο και  του  άρθρου 218 του ν. 4782/2021,  (Υπουργείο Ανάπτυξης )   που άνοιξε   τον δρόμο για αποσπασματική προστασία τμημάτων Περιοχών  Natura 2000 με γνώμονα  επενδυτικά σχέδια.

Στον χρόνο που πέρασε η περιβαλλοντική πολιτική της Κυβέρνησης χαρακτηρίστηκε από:  

    • Καθυστέρηση στην  ανάπτυξη και εφαρμογή των Προεδρικών Διαταγμάτων δηλ των εργαλείων εκείνων, που βάζουν τους διαχειριστικούς κανόνες των Π.Π. και τα οποία ρυθμίζουν τις χρήσεις γης και τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός των Περιοχών Natura 
    • Υποβάθμιση της  αποτελεσματικής διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών (οι οποίες είτε βρίσκονται, είτε περιλαμβάνουν Περιοχές Natura) μέσω της κατάργησης των Φορέων Διαχείρισης   και των Διοικητικών τους Συμβουλίων που είχαν δημιουργηθεί  βάσει των αρχών της συνδιαχείρισης και συμμετοχής της Τοπικής Κοινωνίας, η οποία πλέον δεν έχει κανένα λόγο στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση  των Π.Π και των περιοχών Natura.
    • Υπονόμευση της  διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με τη μεταφορά  του διασταυρούμενου  ελέγχου και ρύθμισης των Εκτιμήσεων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το κράτος σε ιδιωτικούς «αξιολογητές».
  • Την παράδοση των περιοχών Natura στα ανεξέλεγκτα επενδυτικά σχέδια μεγάλων εταιρειών ΑΠΕ   καθώς και σε επενδύσεις  που φέρουν σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
  • Καθυστέρηση ενός ολόκληρου χρόνου στην κατάθεση του σχεδίου  για τον Κλιματικό Νόμο, για τον οποίο ο κος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί στις 18/5/21(συνεδρίαση τεσσάρων Επιτροπών της Βουλής) ότι επρόκειτο να είναι έτοιμος και να τεθεί σε διαβούλευση τον Ιούλιο του 2021 και ο οποίος έρχεται στην Βουλή την Δευτέρα 23/5/22 χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση,  να καλύψει τις «ανοικτές επικοινωνιακές πληγές» μιας Κυβέρνησης σε αποδρομή. 

Το πώς αντιλαμβάνεται η ΝΔ του Κ. Μητσοτάκη την προστασία και τη διαχείριση των περιοχών NATURA δεν έχει παρά να κοιτάξει  κανείς  στο Πάπιγκο και στην οικοπεδοποίηση του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου της Β. ΠΊΝΔΟΥ, γεγονός που καταγγέλλεται από πολλές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ που κατήγγειλε τις μεθοδεύσεις επέκτασης του ορίου του οικισμού στην Βουλή.  

Είναι βέβαιο πως η αντί-περιβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης πέραν της   περιβαλλοντικής υποβάθμισης, υπονομεύει  την ήδη δύσκολη αναπτυξιακή προσπάθεια των τοπικών κοινωνιών η οποία βασίζεται και προσβλέπει στην διατήρηση και σωστή διαχείριση των σπάνιων φυσικών πόρων, της μοναδικής χλωρίδας και πανίδας  και του εξαιρετικού τοπίου της περιοχής για την κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική τους  ανάκαμψη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ από τη θέση της κυβέρνησης που σύντομα θα βρίσκεται, θα καταργήσει όλους τους αντιπεριβαλλοντικούς νόμους και παράλληλα θα προχωρήσει στην εφαρμογή μιας περιβαλλοντικής πολιτικής εναρμονισμένης με τον διακηρυγμένο στόχο της νέας Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της ΕΕ με σκοπό τη συμβολή στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής  και με σεβασμό, προστασία και διατήρηση των περιοχών Natura, μαζί και δίπλα με την κοινωνία!  Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!