Σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο καταλαμβάνει την 75η θέση μεταξύ ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, την 232η θέση παγκοσμίως και παραμένει 1ο ανάμεσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του συστήματος κατάταξης «UI Greenmetric World University Rankings» για το 2021 που δημοσιεύθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 2021. Να επισημανθεί ότι σε σχέση με την περσινή παγκόσμια κατάταξη, το Π.Ι. βελτίωσε τη θέση του κατά 156 θέσεις (από την 388η θέση στη 232η θέση). 

Η κατάταξη στηρίχτηκε στην αξιολόγηση 956 Πανεπιστημίων από 80 χώρες, έχοντας λάβει υπόψη μια σειρά κριτηρίων που αφορούν σε ενέργειες και πολιτικές των πανεπιστημίων σε υποδομές, ενέργεια και κλιματική αλλαγή, διαχείριση αποβλήτων και νερού, μεταφορές και περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Αξίζει να σημειωθεί η εξαιρετική επίδοση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων (WS Ranking 24) και την ανάπτυξη «πράσινων» υποδομών των πανεπιστημιουπόλεων (SI Ranking 210), ενώ μεγάλη ενίσχυση παρουσιάζει όσον αφορά το κριτήριο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2021/uoi.gr  .

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!