Το Β’ Εξάμηνό του 2022 θα είναι ώριμη για δημοπράτηση η Παράκαμψη Φιλιππιάδας, σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος στην ερώτηση των Βουλευτών της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο και Κωνσταντίνο Χήτα.

Συγκεκριμένα η απάντηση αναφέρει:

Αναφορικά με το (α) σχετικό και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σας πληροφορούμε τα εξής: Βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Οδού Σύνδεσης Πόλης Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό» που αφορά στην οδική σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιόνια οδό (στην περιοχή του Α/Κ Καμπής του Δυτικού Άξονα).Η υπόψη σύμβαση διαχωρίστηκε μελετητικά στα ακόλουθα τρία (3) επιμέρους διακριτά Τμήματα, στα οποία προωθείται μελετητικό
αντικείμενο, με το καθένα να εμφανίζει διαφορετική ωριμότητα από πλευράς μελετών:
• 1 ο Τμήμα: από την περιοχή του Α/Κ Καμπής της Ιόνιας Οδού (αρχή χάραξης, Χ.Θ. ~0+380) μέχρι την περιοχή του Α/Κ με την Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων (Α/Κ Π.Ε.Ο., Χ.Θ. 5+000).
• 2 ο Τμήμα: από την περιοχή μετά τον Α/Κ Π.Ε.Ο. (Χ.Θ. 5+000) μέχρι τον Ι.Κ. Αρχάγγελου (Χ.Θ.~ 23+810).
• 3 ο Τμήμα: από τον Ι.Κ. Αρχάγγελου μέχρι την Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας μήκους περί τα 6,9χλμ.
Για το 1 ο Τμήμα, το οποίο εξετάζεται κατά προτεραιότητα κατ’ απαίτηση των τοπικών φορέων καθότι με νέα χάραξη ουσιαστικά θα συνδέει την Ιόνια Οδό με το Νομό Πρέβεζας στην περιοχή της Φιλιππιάδας («παράκαμψη» Φιλιππιάδας) εξυπηρετώντας σημαντικό όγκο μετακινήσεων σημειώνονται τα ακόλουθα: Ο προβλεπόμενος υδραυλικός σχεδιασμός κατόπιν ελέγχου της Υπηρεσίας κρίθηκε ιδιαίτερα προβληματικός και επομένως αναγκαίο
να τροποποιηθεί προκειμένου να καταστεί λειτουργικός και τεχνικά αποδεκτός και επιπρόσθετα να μη δυσμενοποιεί περαιτέρω τις ήδη υποβαθμισμένες υδραυλικές συνθήκες της περιοχής. Με δεδομένη την ανάγκη ανασύνταξης του υποβληθέντος υδραυλικού σχεδιασμού, τις δυσμενείς γεωτεχνικές συνθήκες μελετήθηκε και εγκρίθηκε με
την Απόφαση ΔΟΥ/6682π.ε./14-4-2020 Γεν. Γραμ. Υποδομών νέος Κυκλοφοριακός σχεδιασμός για τον οποίο θα απαιτηθεί εκ νέου περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Σε συνέχεια και των οδηγιών που δόθηκαν στο με αρ. πρωτ. ΕΞ.2867/28-8-2020 έγγραφο Γεν. Δ/ντή Συγκ/κών Υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 2 ο και 3 ο Τμήμα, τροποποιήθηκε ριζικά ο βασικός σχεδιασμός του έργου, η Σύμβαση θα ολοκληρωθεί με το πέρας της εκπόνησης των μελετών για το υπόψη 1 ο Τμήμα (παράκαμψη Φιλιππιάδας), ενώ για τα υπόλοιπα Τμήματα της Σύμβασης θα επαναπροκηρυχθεί νέα μελέτη. Στα πλαίσια αυτά, η
Υπηρεσία ανασυντάσσει τον 3 ο Συγκριτικό Πίνακα, που κρίνεται απαραίτητος για την προώθηση του μελετητικού αντικειμένου του 1 ου Τμήματος και τη γενικότερη τακτοποίηση της Σύμβασης.
Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της σύμβασης εκτιμάται ότι το υπόψη 1 ο Τμήμα της Σύμβασης θα είναι ώριμο ώστε να δημοπρατηθεί του εντός του Β’ εξαμήνου του 2022, με την προϋπόθεση έγκαιρης προώθησης των απαιτούμενων διαδικασιών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!