Το ξενοδοχείο PALLADION, στο κέντρο των Ιωαννίνων ζητά υπάλληλο καθαρισμού

Ορόφων ορισμένου χρόνου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Ομαδικό πνεύμα και προσαρμοστικότητα

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651025856

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!